Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar autentifikācijas pakalpojumu sniedzējiem nodrošina piekļuvi e-pakalpojumiem, kurus sniedz Nacionālais Veselības dienests(Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012).

Autentifikācijas nolūkā, Jūsu dati (vārds, uzvārds, personas kods) tiks nosūtīti e-pakalpojuma sniedzējam – Nacionālais Veselības dienests(Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012).